Nedslag i den svenska sopans historia

28 min

Under fyrtiotalet var lump- och skrotsamlare en vanlig syn på de svenska vägarna. De sålde vidare sina fynd till skrotfabriker där det slitna och trasiga omvandlades till viktiga råvaror för folkförsörjningen.

1944 besöker radions Karl Axel Arvidsson Älmhult och Gotthard Nilssons skrotfabrik. Där hamnar bland annat den skrot och lump som lumpsamlaren Petter samlat ihop.

I juni 1975 börjar Sveriges handlare ta betalt för bärkassarna. En oväntad konsekvens blir att många snålar in på kassarna och blir slarviga med hur de slänger sina sopor. På Sellbergs beskriver renhållningsarbetarna sin bedrövliga arbetssituation, där stick- och skärsår hör till vardagen.

Runt om i Sverige slängs inte bara uttjänta och trasiga saker utan också sånt som är helt och fint men som ägarna helt enkelt tröttnat på. 2004 besökte Tendens Vantörs återvinningscentral.

2005 visade en undersökning som gjordes av renhållningsverksföreningen att metallskrotets ökade värde gjort stölder och hot mot personalen på landets återvinningscentraler allt vanligare. I Göteborg kände sig personalen så hotad att de utrustades med överfallslarm. Det berättade Kerstin Exell på Sävenäs återvinningscentral i Studio ett.