Debatt: Ska rätten att demonstrera begränsas?

9:12 min

Efter den våldsamma demonstrationen i helgen höjs nu röster för att Svenskarnas parti inte borde ha fått okej från polisen att hålla torgmöte. Hör Vänsterpartiets Daniel Sestrajcic och Sakine Madon som är liberal skribent debattera frågan i P3 Nyheter med Karlsten.

Vänsterpartiets Daniel Sestrajcic är kritiskt mot att Svenskarnas parti fick tillstånd.

– Mötesfriheten är central och grundlagsskyddad. Och jag menar inte att generellt förbjuda Svenskarnas parti från att demonstrera. Men man måste sätta mötesfriheten i relation till vad som kan hända. När Svenskarnas parti demonstrerade i mars tidigare i år dog nästan två personer och därför är det inte lämpligt att de nu får demonstrera på samma ställe igen när man vet vad som kan hända.

Men Sakine Madon, politisk redaktör tidningen på tidningen Norran, håller inte med.

– Jag köper inte resonemanget. Så länge grupperingarna inte bryter mot någon lag, även om det gäller nazister, ska de få demonstrera. Men om någon bryter mot lagarna ska polisen förbjuda. Det funkar liksom inte att varje grupp gås igenom innan de har manifestationen för att då ta reda på exakt vad de ska säga.  

Sakine Madon säger också att risken för att en demonstration ska urarta inte heller håller som argument. Det skulle då kunna leda till att motdemonstranter, såväl från höger som vänster, skapar våldsamheter för att hindra oliktänkande att få tillstånd.

Men Vänsterpatiets  Daniel Sestrajcic tycker att polisen måste gå igenom varje ansökning mer noggrant.

– Det här handlar inte om vilka åsikter som uttrycks utan vad som kan tänkas hända under demonstrationer. Vid flera tillfällen där nazister har fått demonstrera har inte polisen kunnat hantera det som händer när till exempel folk har attackerats eller när enskilda nazister gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp. När det är fara för människors liv måste man kunna ifrågasätta om det är lämpligt med tillstånd.

Sakine Madon säger samtidigt att åsikter måste komma upp till ytan för att bekämpas.

– Nazistiska rörelser försvinner bara om vi diskuterar och försöka ändra deras åsikter. Det fungerar inte att kväva dem genom förbud.