Många soldater får bestående men

Nära en tiondel av svenskarna som tjänstgjort som soldater i utlandsstyrkan har fått bestående skador av tjänstgöringen.
Det visar en enkät som Försvaret gjort bland de 11 000 kvinnor och män som tjänstgjort utomlands sedan 1993. Enkäten är ett led i Försvarets satsning på uppföljning och rehabilitering,efter att Försvaret 1999 fick lagstadgat ansvar för utlandssoldaterna som sträcker sig upp till fem år efter avslutad tjänstgöring. - Huvuddelen är fysiska skador - från idrottsskador till amputationer efter minolyckor. Men det finns också ett relativt stort antal personer som har olika former av psykiska besvär relaterade till tjänstgöringen, det säger Gretel Bill, rehabkoordinator inom Försvaret, till Radio Jämtland.