Gävlemodellen ger lärare stöd att jobba mot mobbning

1:55 min

Skolverket beräknar att ungefär 5-6 procent av eleverna i årskurs 4-9 är utsatta för mobbning. En skola som jobbat mycket med att få en tryggare miljö för eleverna är Stigslunds skola i Gävle.

Högstadieskolan kämpade länge mot skadegörelse och våld. Idag är det mycket lugnare, säger åttondeklassarna Emil Åkerlind och Moa Levin, som hade hört rykten om slagsmål och droger.

– Man hade ju hört mycket om den här skolan, men när man kom hit så var det inget av det som stämde. Det var en toppenskola på alla sätt, säger Emil Åkerlind.

– Jag vågade knappt tänka på att jag skulle börja här för jag har hört så mycket dåligt. Sen började jag här och så var det hur bra som helst, så de måste ha jobbat jättemycket med det, säger Moa Levin.

År 2011 kom Skolverket med en utvärdering av metoder mot mobbning och kränkande behandling. Många vanliga metoder dömdes ut, bland annat kamratstödsverksamhet som Gävle kommun hade jobbat med under många år. Då togs Gävlemodellen fram för att utbilda kommunens skolpersonal i hur de kan jobba för en trygg skolmiljö.

All personal ska känna ansvar i arbetet med att stävja och ingripa vid kränkande behandling, säger Kerstin Norlin, rektorn som genom Gävlemodellen har tagit Stigslunds skola från orolig till trivsam.

Klassföreståndare, eller så kallade mentorer, har ett särskilt ansvar.

– Alla mentorer på skolan är ansvariga att ingripa när deras elever är inblandade på något sätt i kränkande behandling, säger Norlin.

En annan skola som jobbar med Gävlemodellen är Sörbyskolan. Där jobbar man för att få eleverna att undvika hårda ordval och kränkningar på nätet genom att jobba med relationerna mellan elever.

– Det uppstår ju alltid situationer. Det är ju tonåringar man arbetar med, som är i en ålder där det händer mycket och det är konfliktlösning. Det är en del av den där tiden i livet, säger läraren Jessica Åberg, som arbetar i skolans trygghetsgrupp.

Åttondeklassarna Emilia Lindberg och Suren Abasov tycker att trygghetsgruppen ger bra stöd.

– Om man behöver stöd så kan man komma dit och de är en trygghet för alla, säger Emilia Lindberg.

Pratar ni mycket om mobbning i skolan?

– Mycket, så alla vet vad det handlar om, säger Suren Abasov.