SVENSKA VALET 2014

Direktdemokraterna vill att folk ska ha mer makt

2:59 min

Det finns ett parti som heter Direktdemokraterna. Direktdemokraterna vill att folk ska ha mer makt. De vill att alla människor ska kunna rösta om olika saker även när det inte är vanliga val.

Klicka här för att läsa mer!

Direktdemokraterna är ett nytt parti. De vill ha direktdemokrati. Ett sådant system kallas ofta för direktdemokrati. Det finns till exempel i landet Schweiz. Där får människor vara med och folkomrösta på det här viset i nästan alla olika frågor. Och så vill Direktdemokraterna också ha det.

Måste hålla vad de lovar

Fördelarna med direktdemokrati är att politikerna måste hålla vad de lovar. Idag finns det också många företag som vill att politikerna ska bestämma saker så att det går bra för företagen. Om folk får rösta själva istället har folket mer makt, helt enkelt. Erika Olofsdotter Johansson vill komma in i riksdagen för Direktdemokraterna.

– Om man röstar in Direktdemokraterna i valet 2014 så ska man kunna flytta sin röst mellan olika partier eller rösta själv i en sakfråga. Om man känner att "politikerna lovade det här inför valet, men nu håller de inte det". Eller att "de sa så och så, men nu säger de inte så" och då ska man kunna flytta sin röst eller också rösta själv.

Ska rösta på internet

Direktdemokraterna vill att folk ska rösta i olika frågor på internet. Men hur ska de som saknar internet rösta då?

– Om man inte har internet eller om man inte förstår hur man ska rösta på internet så ska man kunna gå till biblioteket och be om hjälp helt enkelt. Redan idag så finns det ju datorer på biblioteken. Och om det fanns någon där som kunde hjälpa en att logga in, förklara hur man röstar.

– Ungefär som att idag går man till banken och får hjälp att betala räkningar om man inte förstår sig att betala räkningarna själv hemma. Och vi tror ju på att det går att lära upp folket på samma sätt när det gäller det här.

Kan komma in i kommuner

Möjligheten för Direktdemokraterna att komma in i riksdagen är ganska liten. Men de kanske kan komma in i några kommuner i landet. Till exempel i Hedemora i Dalarna. Gun Drugge från Centerpartiet är en av de viktigaste politikerna där. Så här säger hon om Direktdemokraternas idé.

– Jag är för att man kan ha folkomröstningar i olika frågor, men jag tror inte att man kan ha det på allting. Därför att det handlar ju också om att i slutändan är det ju också någon som har ansvar för helheten också i en kommun.

– Så att det är ju frågan: vilka frågor kan man splittra ut för att kunna ha direktdemokrati på. Det finns säkert sådana frågor, det tror jag. Sedan är det ju alltid bra att få veta vad kommuninvånarna vill och vad de tycker om olika frågor, det är positivt.