Få känner till omsorgsgarantin

Vasa kommundel i Örebro har sen tre år en omsorgsgaranti inom äldreomsorgen. Garantin innebär att kommunen lovar en viss kvalité på t ex hemtjänsten. En utvärdering visar att bara 22 procent av brukarna känner till garantin.
Målsättningen från början var att nu ut till betydligt fler än de 22 procent som idag känner till omsorgsgarantin. Trots det tycker Marie Landqvist, kostansvarig på vårdboendet Rostahemmet i Örebro att omsorgsgarantierna har fungerat bra. Den största fördelen är enligt Maria Landqvist att personalen blivit bättre på att bemöta klagomål.