Behandling av sår prioriteras ner i vården

2:11 min

Äldre patienter med svårläkta sår är lågprioriterade i sjukvården och det finns stora kunskapsluckor om hur sår ska behandlas bäst. Ändå kan de som lider av exempelvis tryck- och bensår räknas i tiotusental.

Det saknas forskning av hög kvalitet om hur svårläkta sår hos äldre kan förebyggas och behandlas. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), i den rapport som släpps i dag.

Det finns ett visst stöd för att återfall av bensår kan förebyggas genom att man opererar åderbråck, men för trycksår och fotsår är många metoder obevisade.

– De kallas vårdens askungar, de som har bensår, fotsår och trycksår. Det är inte särskilt glamoröst att behandla de här. Det tar lång tid att lägga om ett sår hos en gammal människa och just det här att de är så utspridda i vården så det är svårt att förstå hur stort problemet är samlat. Dessutom finns det ingen specialistutbildning i sårbehandling i dag, säger professor Christina Lindholm, som har lett arbetet med rapporten.

Den här veckan samlas sårspecialister till konferens i Stockholm, där en internationell undersökning om hur sår kan förebyggas, ska presenteras. Professor Christina Lindholm blev förvånad över att det fanns så få större forskningsstudier.

– Det vi slogs av var ju bristen på evidens för många av de metoder som används i dag. Vi vet att det finns en djup kunskap ute i vården, men det här är ett ökande problem som för med sig väldigt stort lidande för dem som drabbas och stora kostnader för samhället, säger hon.

Trots bristen på forskning är antalet drabbade stort. 50 000 personer har bensår och var femte patient på akutsjukhus har trycksår, men det finns ett stort mörkertal eftersom många som vårdas hemma också har svårläkta sår. Christina Lindholm säger att det finns möjligheter att förbättra situationen för dem.

– Alla vet i dag att de centra som finns där man behandlar sår, har bra läkningsresultat och det sparar landstingen stora pengar på. Så jag tror på en annan organisation. I dag är det många som behandlar få, men jag tror att det är få som ska behandla många, säger hon.