Kritik efter branden: Staten har abdikerat från ansvaret vid kriser

2:08 min

Under brandinsatsen i Västmanland ställde många privatpersoner upp med både arbete och förnödenheter. Nu kritiseras samtidigt myndigheterna för bristande beredskap och organisation.

Majoren och stridspiloten Carl Bergqvist, som själv kommer från Västmanland, och som privat driver den inflytelserika försvarsbloggen Wiseman's Wisdoms, menar att staten allt mer abdikerat från det fulla ansvaret att hantera kriser - som till exempel just skogsbranden.

– Då får ju frivilliga gå in och hjälpa till och hade det inte varit för de frivilliga så kanske det inte hade gått så bra som det gick i alla fall.

Under skogsbranden i Västmanland gjordes den längsta insatsen någonsin som utfördts av så kallade frivilliga resursgrupper. De kom från flera av landets kommuner och skötte allt från matransonering och sovsalar till transporter.

Många privatpersoner skänkte också förnödenheter till räddningsmanskapet och Länsstyrelsen i Västmanland gjorde till exempel en efterlysning på sin Facebooksida, då man bad allmänheten att bistå med bland annat underkläder, plåster, myggmedel, stövlar och sovsäckar.

Carl Bergqvist tycker att det här är anmärkningsvärt.

– Det tyder på en bristande krisberedskap i samhället. Det här är sådana saker som var fullständigt naturliga att få fram från staten för tio - femton år sedan, säger han.  

– Och fortfarande är det ju så att försvarsmakten till exempel lagrar sådant här materiel ungefär sex mil från brandområdet. Samordningen, verkar helt ha fallit mellan myndigheterna, tillägger Carl Bergvist.

Försvarets materielverk, FMV, i Arboga höll till och med jouröppet under branden för att kunna serva insatsen med just olika basala förnödenheter. Detta var också en möjlighet som Tomas Salzman, chef för Förråd, Service och Verkstäder vid FMV, upplyste Länsstyrelsen om - men utan att någon förfrågan kom.

– Jag tror att det delvis beror på att det finns en okunskap kring hur man ställer frågan om hur den här typen av behov kan förses vid kris, säger Tomas Salzman.

– Det är en av lärdomarna man måste dra av den här krisen, att vi måste öva mer tillsammans och att det är fler myndigheter som kan hjälpas åt för att lösa de här frågorna.

En stor del av maten till brandarbeterarna skänktes av olika restauranger och matkedjor i närområdet och distribuerades av frivilliggrupperna - högst lovvärt menar Carl Bergqvist men ifrågasätter ändå upplägget.

– Återigen, det här är ju resurser som borde finnas. Ska man behöva leva på donationer, jag tycker inte det.

Vad tycker du? Är frivilligarbete och donationer från allmänheten en bra väg att gå vid framtida eventuella krisinsatser?  Eller bör större ansvar ligga på staten? Kommentera gärna.