Reinfeldt får mothugg om terrorlag

1:58 min

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt är beredd att ändra lagen så att det ska bli olagligt att åka utomlands och strida för olika terrorgrupper. Men han får mothugg.

Fredrik Reinfeldt får mothugg av Vänsterpartiet. Gruppledaren i riksdagen, Hans Linde, tycker att den lagstiftning som finns räcker.

– Sverige har i dag en skarp lagstiftning som förbjuder krigsbrott och förberedelse till terrorbrott i Sverige och utomlands. Vi tycker att den lagstiftningen är bra och att den räcker, säger Hans Linde, som tror att den lagen räcker.

– Det vi behöver göra är att förhindra rekrytering i Sverige och sätta press på Turkiet som idag är ett transitland för många av dem som ansluter sig till islamiska staten, säger Hans Linde.

Enligt Rikspolisstyrelsen är det åtminstone ett 80-tal svenskar som deltagit i strider i Irak och Syrien de senaste åren och det finns en risk att ännu fler ska åka dit.

I morgonens utfrågning i P1 sa Fredrik Reinfeldt att han vill titta på om det kan göras straffbart att aktivt delta i strider för en terrorstämplad organisation som Isis eller Hamas, men också att ifrån Sverige exempelvis ta kontakt med en sån grupp med avsikten att åka och strida, ett så kallat förberedelsebrott.

– Det är absolut väldigt allvarligt att människor i Sverige åker till andra länder och griper till vapen. Dels för att det int är bra överhuvud taget att delta i krig, men också för att det är en väldigt farlig situation när man kommer hem att försöka följa hur de människorna resonerar och ser på samhället, sa Fredrik Reinfeldt i utfrågningen. 

Norges regering lutar åt att den som reser utomlands för att delta i konflikter ska kunna mista sitt norska medborgarskap, men det vill inte Reinfeldt. 

Folkpartiet har redan tidigare uttalat sig i samma riktning som moderatledaren, och centerpartiet tror också att det skulle bli enklare för polis och släktningar att hindra unga att åka och strida för terrorlistade grupper med en ny lag. Men det kommer att bli svårt att få till en effektiv lag, säger centerns Johan Linander som är vice ordförande i riksdagens justitieutskott.

– Det är en hårfin balansgång hur man skall kunna träffa rätt - en lagstiftning som träffar dem som åker ner för att strida eller delta i terrorhandlingar, men inte träffar dem som vill åka till krigshärdar för att hjälpa till rent humanitärt.