Var finns farligt avfall?

1:31 min

Alla kommuner har nu gått med på att länsstyrelsen ska göra en inventering över hela Halland för att se var det finns gamla nerlagda soptippar, deponier,  som kan vara farliga för människan eller miljön.

Projektet har precis dragit igång och Malin Salberg på länsstyrelsen är nöjd med att alla kommuner har gått med på att vara med i projektet.

– Vi vill att man ska ha en bättre koll i respektive kommun om var deponierna ligger och om de kan orsaka någon risk för människa eller miljö.

I och med att Varbergs kommun nu klubbat igenom att bidra till projektet har alla kommuner i Halland gått med på att inventera gamla soptippar.

Varje kommun lägger 240 000 kronor för att länsstyrelsen ska kunna göra inventeringen. Länsstyrelsen har precis börjat inventeringen och de kommuner de börjat i är Laholm, Kungsbacka och Varberg, men om ett år ska hela länet vara inventerat så långt det går.

Det finns mängder med gamla tippar i Halland - vissa farligare än andra - framför allt när det byggs fler och fler bostäder.

– Bostadsområden växer och då kommer man i närheten av gamla deponier och då har man kanske inte riktigt den kollen på dem ifall det läcker något från dem eller liknande, säger Malin Salberg. 

Tänk dig tillbaka till 50-60-talet. Det finns exempel på tippar med gamla hushållsavfall som kunde blandas med bilvrak. Det kan finnas olja, lösningsmedel, målarfärg, och det är sånt som kan komma till ytan nu. 

– Det kan påverka grundvatten i området till exempel eller ligger i närheten av skyddsvärda naturområden och kan utgöra en risk för miljön, säger Malin Salberg