Kvinnorna mest sjuka

Sjukskrivningarna fortsätter att öka och det mest bland unga, det visar Riksförsäkringsverkets statistik för mars månad.
Ökningstakten avtar dock något, men samtidigt så har antalet långtidssjukskrivna blivit fler. Kvinnorna står för 63% av det totala antalet sjukskrivna.