Just nu

VAL 2014

Landstingsdebatten: Politikerna lovar att behålla tre akutsjukhus

56 min

Debatten började med frågor om cancervård, äldrevårdsmottagningar och landstingsskatten, men det var när publiken ställde en fråga om antalet akutsjukhus i Västernorrland som politikerna blev ivriga att ta tydlig ställning. Alla är eniga om att Västernorrland behöver tre akutsjukhus. 

Var partierna tydliga i debatten? Fick du svar på de frågor du har inför valet? Fortsätt diskutera!

Många tog chansen att lyssna på debatten på torsdagskvällen på Härnösands teater. Tio partier inom landstinget i Västernorrland deltog i utfrågningen som leddes av programledare Lotte Nord.

Hur många akutsjukhus ska finnas i Västernorrland? Vilka partier samarbetar med varandra efter valet och hur hög ska landstingsskatten vara? Debatten avverkade mängder av frågor inför valet.

Deltagande politiker: Per Wahlberg (M), Elisabeth Strömqvist (S), Ingeborg Wiksten (FP), Sverker Ågren (KD), Eva Andersson (MP), Lars-Gunnar Hultin (V), Hans Hedlund (C), Mats Hellhof (SD), Jarl Strömbäck, Sveriges pensionärers intresseparti och Tommy Lindh, Västra initiativet.