Därför slopar Australien effektiv CO2-skatt

9:47 min

En majoritet av världens länder har under sedan förra året infört nya lagar och regler för att minska utsläppen av koldioxid. Med ett stort undantag: Australien som i somras istället slopade sin koldioxidskatt. En skatt som på två år enligt en ny studie sparat in utsläpp motsvarande vad Sveriges biltrafik bidrar med årligen.

Australien hann bara ha sin skatt på koldioxidutsläpp från landets kolkraftverk i två år. Enligt forskare vid Australian National University undveks då lågt räknat mellan 11 och 17 miljoner ton växthusgaser till atmosfären när elpriset steg med i snitt 10 procent.

Skatten togs bort den 17 juli i år av den nya konservativa regeringen som haft makten ett år nu. Den klimatskeptiske premiärministern Tony Abbotts ekonomiske rådgivare Maurice Newman hävdar att koldioxidskatten skadade Australiens ekonomi.

– The reason that Australia is changing course is that the cost of emissions abatement is extremely high and it is having a very minimal impact in any event on any climate change that might come from human emissions, säger Maurice Newman.

Enligt Newman ledde skatten till att bilindustri, aluminiumproduktion och oljeraffinaderier försvann. Han menade även att den inte hade någon märkbar effekt på en eventuell global uppvärmning. I stället tycker Newman att Australien bör fortsätta nyttja sina enorma tillgångar av kol, men också bygga ut kärnkraften eftersom landet är rikt på uran.

Koldioxidskatten i Sverige är mer än 10 gånger högre än den nu slopade australiensiska. Miljöekonomiprofessor Thomas Sterner vid Handelshögskolan i Göteborg ledde arbetet med klimatavgifter i FN:s senaste rapport i år, och menar att det inte finns något vetenskapligt stöd för den australiensiska regeringens påståenden att skatten skadat landet.

– Inom ramen för IPCC gjorde vi ju en väldigt noggrann genomgång av all litteratur om effekterna av koldioxidskatt och andra styrmedel och vi hittade ingen sådan litteratur som det påstås här. Vi har inte sett några sådana effekter i Sverige så jag tror inte alls på det, säger Thomas Sterner.

Enligt Thomas Sterner, är det bara en handfull länder i världen som har koldioxidskatt. EU har istället ett utsläppshandelssystem där kraftverken köper och säljer rätten att släppa ut koldioxid, som inte funkat så bra eftersom priset är så lågt. Däremot har många länder ganska höga skatter på bensin och diesel.

När Thomas Sterner berättade för amerikanska politiker i kongressen om Sverges höga koldioxidskatt så trodde de honom inte riktigt. Många länder ger också någon form av subventioner till förnybar energi utan klimatutsläpp istället, men enligt Sterner så åtminstone när det gäller vind och solkraft behövs inte mer bidrag utan snarare enklare regler.

För fem år sedan hette Australiens premiärministern Kevin Rudd och kom från labourpartiet. Rudd uppgav vid sin första presskonferens som premiärminister att klimatfrågan är vår tids största utmaning, och det första han gjorde var att skriva på det internationella frivilliga klimatavtalet som kallas Kyotoprotokollet.

Efter Rudd fick Australien sin första kvinnliga premiärminister Julia Gillard, också hon labour, som gick ännu längre och introducerade en skatt på koldioxid. Men förra året fick alltså Australien en konservativ regering under ledning av premärminister Tony Abbott som under valet beskrev sig själv som klimatskeptiker. I ett genomgripande besparingsprogram har bidrag dragits ned eller och institutioner avskaffats som sysslar med klimatfrågor. 

Enligt regeringsrådgivaren Maurice Newman avskaffades koldioxidskatten för att det finns inga klara bevis för att klimatförändringar är en realitet. Han menar att den senaste forskningen visar att att koldioxidutsläppen har de senaste 10 åren ökat med 6,7 procent, men jordens medeltemperatur varit oförändrad och på senare tid sjunkit något. 

Men enligt IPCC:s senaste rapport stämmer det inte att det blivit kallare under senare år. 2010-talet har hittills varit varmare än 00-talet som var varmare än 1990-talet som var varmare än 1980-talet.

Däremot pekar inte temperaturkurvan brant uppåt under senare år. Förra veckan kom en studie som ytterligare stärker FN:s klimatpanels förklaring till det här, nämligen att värmen dragits ner i havsdjupen istället av strömmarna. Ett fenomen som går i cykler, enligt forskarna.

Enligt klimatforskaren Steve Sherwood som är professor vid Climate Change Research Centre vid University of NSW finns det redan bevis för att klimatförändringar drabbat Australien.

Det är i sydvästra Australien som forskarna, enligt Sherwood, visat att den utbredda och långvariga torkan beror på förändringar i vatten och luftströmmar, som i sin tur hänger samman med utsläppen av koldioxid och att vi inom de närmaste fem åren kommer få ännu starkare bevis att klimatförändringarna märks redan i Australien.

Mark Abich är konsult för ett stort solpanelsföretag och enligt Abich vann den nuvarande regeringen tack vare stödet från gruvbolagen och mediamogulen Rupert Murdoch vars konservativa tidningar dominerar det australiska medialandskapet. Det som skrivs i Murdochs tidningar är att det går inte att lita på att klimatförämdringarna verkligen sker. 

För att få en mer djuplodad förståelse om Australien menar Abich måste man även veta att det är delstater som NSW, Victoria och Queensland som äger energibolagen och elnäten vilka drivs av billiga kolkraftverk. Delstaterna vill inte gå miste om sina vinster och vill därför inte sluta använda kol.

De inflytelserika gruvbolagen donerar dessutom pengar till det styrande liberala partiet och att dessa bolag länge har kämpat för att få bort koldioxidskatten som de menar hämmar deras konkurrenskraft. Till och med labourpartiet har svårt att satsa på en miljövänligare politk anser Abich då det inom partiet finns starka fackförbund vars medlemmar arbetar inom både gruv- och kolindustrin och som är rädda för att förlora sina jobb.

Men trots att besparingar görs på en rad områden när det gäller till exempel forskning kring klimatfrågor är Greg Hogan, orföranden för ARENA The Australian renewable energy agency, ett australiskt organ som forskar kring nya energikällor, optimistisk om framtiden, trots att premiärminister Abbott hotat med att lägga ned hela hans verksamhet.

Australiens regering blev nog överraskad över de protester som uppstod då Arena hotades tror Greg Hogan. Man lyckades för tillfället unvika nedläggning. Nu handlar det om hur stor del av anslagen som kommer att dras in, men enligt Hogan, trots det nuvarande läget måste man planera för framtiden. Det handlar om vilken typ av energikälla man väljer för framtiden oavsett vem som för tillfälligt sitter vid makten och som nu, ifrågasätter om det pågår klimatförändringar.

På min fråga hur det är att arbeta inom en institution som landets regering vill lägga ned, svarar Hogan diplomatiskt att det är bäst att arbeta långsiktigt och att han vill inte uttala sig om den nuvarande regeringens politik. Men den nuvarande situationen kan i bästa fall skapa en viktig diskussion mellan vänsterpartiet, labour och det konservativa liberala partiet om framtidens energiförsörjning.

Klimatforskaren Steve Sherwood blev överraskad när Australien införde koldioxidskatten för två år sedan. Detta med tanke på att landet har världens största kolbrytning per capita i världen. Enligt Sherwood brukar länder med lönsam kolproduktion vara skeptiska mot tanke på klimatförändringar. Men även om klimatskeptiker för tillfället dominerar Australiens politik och flera projekt och program dragits ned eller slopats, tror Sherwood att ju mer tecken framöver på att klimatförändringar verklingen sker, så kommer pendeln svänga tillbaka så att Australien tar klimatfrågor på allvar igen.

Referenser: Gorman M. & Jotzo F., Impact of the carbon price on Australia’s electricity demand, supply and emissions, CCEP Working Paper 1411, 17 July 2014.
Nachmany M. et al "the GLOBE Climate Legislation Study: A Reviewof Climate Change Legislation in 66 Countries. Fourth Edition." London: GLOBE International and the Grantham Research Institute, London Schoolof Economics.
Naturvårdsverkets CO2-statistik
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, IPCC Working Group III Contribution to AR5.
Australian Centre for Independent Journalism’s report on the media’s role in reporting on climate change, Sceptical Climate: Part 2
Xianyao Chen & Ka-Kit Tung. Varying planetary heat sink led to global-warming slowdown and acceleration. Science 22 August 2014: Vol. 345 no. 6199. pp. 897-903. DOI: 10.1126/science.1254937