Husrannsakan i skola

Demonstranter som tillbringat torsdagen på Hvitfeldtska gymnasiet i centrala Göteborg, sedan polisen omringat skolan, lämnade byggnaden sent på eftermiddagen. Polisen började sedan genomföra en husrannsakan.
Tidgare under torsdagseftermiddagen utbröt stenkastning vid skolan. Ett 60-tal maskerade demonstranter bröt upp gatstenar och kastade dem bland annat mot ridande poliser. Poliserna gick sedan till motattack mot demonstranterna. Efter denna konfrontation blev läget lugnare. . .