Val 2014

Regeringen lovar stöd till solceller

2:32 min

Regeringen vill satsa än mer på små producenter av el. Efter budgetförhandlingarna på Harpsund blir det ett vallöfte att utöka stödet till solcellspaneler med 50 miljoner, en summa som kommer att finnas med i alliansregeringens budgetförslag om den vinner valet.

Den som investerar i en solcellsanläggning kan få 35 procent av kostnaden i investeringsstöd. Regeringen har sen tidigare avsatt 210 miljoner till detta för perioden 2013 till och med 2016.

Men intresset för solcellsanläggningar växer stadigt så pengarna är i realiteten redan slut. Därför anslås ytterligare 50 miljoner.

– Vi tror ju att många kommer att hoppa på detta. Det finns ett stort intresse för solelen, den växer snabbt i Sverige, säger Energiminister Anna-Karin Hatt

Beskedet är välkommet, men knappast tillräckligt, tycker Johan Öhnell, ordförande i såväl Oberoende elhandlare som företaget Solkompaniet.

– Det behövs mer pengar. Men det är viktigt att detta inte stannar upp och 50 miljoner är ett första steg, säger han.

Regeringen har också sedan länge försökt införa skattereduktioner för den som producerar egen grön el och lägger ut sitt överskott, det man inte själv behöver, i elnätet. Ett förslag som lades i våras mötte dock hård kritik från EU och fick skjutas upp.

Nu ska Lagrådet ta ställning till ett omarbetat lagförslag. Skattereduktionen föreslås bli den samma som tidigare, 60 öre per kilowatttimma med ett maxtak på  skatteminskningen på 18 000 kronor per år.

– Så det är en ganska kraftfull stimulans som vi väljer att ge, eftersom vi ser att många vill ta steget och bli sin förnybara elproducent. Det bidrar till att ställa om till ett hållbart energisystem, säger Anna-Karin Hatt.

Johan Öhnell i Oberoende elhandlare tycker att stödet är tillräckligt. Det trista är att regeringen inte kom med ett nytt förslag redan i våras. Då hade många villaägare, lantbrukare och småföretag kunnat dra nytta av mycket den soliga sommaren. Detta borde redan ha varit genomfört, anser han.

– Ja, vi skulle haft det här stöder nu och inte sen. Det tycker jag absolut.