Klimatsmart hus byggs i Kiruna

1:33 min

Just nu byggs Sveriges nordligaste passivhus i Kiruna – ett projekt som kostar 7,5 miljoner kronor.

– Vi tittar på energin och har halverat Boverkets krav när det gäller standarden här uppe. Vi ligger på ungefär 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år, men det är teoretiska värden och förhoppningen är att komma ännu lägre, säger Peter Johansson som är affärschef inom NCC i Norrbotten.

Det är Kiruna kommun, Tekniska verken och NCC som står bakom huset som byggs i Tuolluvaara och rymmer två lägenheter. Det planeras vara klart senare i höst.

Takisoleringen är drygt en meter tjock. Duscharna återanvänder 90 procent av duschvattnet.

– Huset är extremt välisolerat. Väggtjockleken är nästan det dubbla jämfört med ett traditionellt hus.

Hela projektet kostar 7,5 miljoner kronor plus moms. 

– På sikt ska vi ta till oss de här erfarenheterna, man behöver ju inte projektera om något mer. Vi ska kunna komma ner till mer normala nivåer. Men passivhus kostar alltid mer än ett standardhus, säger Peter Johansson.

Jan Fjordell är VD i det kommunalt ägda bolaget Tekniska verken i Kiruna.

– Syftet med det här är att vi ska lära oss att bygga så att vi får det hållbara och klimatsmarta samhället, säger Fjordell.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson berättar vad som ska hända med huset när det väl är klart. Just nu äger NCC huset och kommunen ska sedan förvärva det.

– Frågan är om vi ska sälja det vidare till privata eller fortsätta äga det och hyra ut det, säger hon.