Val 2014

Romson: Rimlig vinst möjlig i välfärden

1:48 min

Trots att det i Miljöpartiets valmanifest står att vinster i välfärden ska återinvesteras i verksamheten, måste företagen ändå kunna ta ut en viss vinst, menar språkröret Åsa Romson i dag.

– Det vi säger tydligt är att vi måste ha regler i Sverige som ytterligare skärper det som är uttag ur välfärdsföretag som gör att skattepengar kommer ner i direktörernas och aktieägarnas fickor istället för att komma elever, vårdtagare och så vidare till del.

Ska all vinst, allt överskott in i verksamheten?

– Det är klart att det kan finnas en del av det överskottet som beror på aktieägarna har slagit sig samman under året för att ge mer kapital i bolaget.

Vad det handlar om är vad skrivelsen i Miljöpartiets valmanifest i praktiken betyder, alltså: reglera så att eventuella vinster i offentligt finansierad välfärd återinvesteras i verksamheten och idéburna aktörer kan främjas.

Åsa Romson menar att det inte går att som Vänsterpartiet vill, sätta en absolut gräns för hur mycket av en verksamhets överskott som får tas ut som vinst. Det beror på verksamhetens art, vem eller vilka som är ägare.

– En rimlig avkastning på sitt insatta kapital är rimligt i alla konstellationer

Vad är en rimlig avkastning?

– Det är det som vi inte tror till skillnad från Vänsterpartiet att politiker kan sätta en siffra på.

Miljöpartiet tror inte heller på Socialdemokraterna som vill att kommunerna ska få ett veto om en friskola ska få etableras i en kommun eller inte, så frågan är då vad Miljöpartiet faktiskt vill.

Vad är beskedet till väljarna?

– Beskedet till väljarna är tydligt. Vi behöver ändra aktiebolagslagen så att bolagen tvingas att öppna upp och säga vad de tänker göra. Vi behöver en myndighetsstyrning som kan gå in och se när man gör orimliga uttag så får man nej.