Västervik följer inte lagen

Västerviks kommun kringår socialtjänstlagen som ger vissa äldre rätt till särskilt boende. Det framgår av en ännu inte publicerad undersökning från länsstyrelsen som P4 Kalmar tagit del av. Sju kommuninvånare i Västervik lovades förra året särskild bostad, men fick trots det ingen bostad inom tre månader, vilket de ska få. Eftersom Västerviks kommun sagt ja, kan man inte överklaga beslutet, vilket innebär att kommunen inte ställs till svars.
Också Högsby och Borgholm sticker ut i länsstyrelsens undersökning. I vardera kommunen avslogs ansökningar från 12 äldre människor förra året. I inget av fallen överklagade de drabbade, trots att de har rätt till det.