Norra skåne

Orättvisa stöd för rovdjursstängsel

1:26 min

Skånska fårägare uppmanas av länsstyrelsen att skydda sig mot varg genom att ha bra stängsel. För den som vill sätta upp rovdjursstängsel finns bidrag att söka. Men stöden är orättvisa menar LRF Skåne.

Varg ska finnas i hela Sverige, det har riksdag och regering beslutat. Och staten ska hjälpa till vid eventuella merkostnader som till exempel att ge stöd till fårägare som vill sätta upp rovdjursstängsel. Men det skiljer mycket mellan att stängsla i stenig skogsmark jämfört med slät åkermark.

– Om det kostar 60 kronor per meter på det ena stället och 120 kronor på det andra då är det en våldsam skillnad vad den enskilde får betala och det tas inte med i beräkningen, säger Stig Lundström, vice ordförande i LRF Skåne. 

LRF har diskuterat frågan med Länsstyrelsen i Skåne som i sin tur fört frågan vidare till Jordbruksverket. Till nästa år dras en ny stödperiod igång och just nu håller verket på att sätta riktlinjer för den.

Kerstin Rietz är enhetschef för Landsbygd Samverkan på länsstyrelsen och håller med LRF i deras kritik men har fått motargument från Jordbruksverket. Det blir en balansgång mellan att anpassa stödet för individen och mängden administration som det skapar. 

– Det blir en gränsdragningsproblematik vilken betesmark är mer stenig eller svår jämfört med en annan. Så det mesta lutar mot en enhetsersättning även i nästa system. Men det är oklart hur stor den kommer att bli.