Många frågor kring Studsvik

Många frågor är fortfarande olösta efter gårdagens samrådsmöte om de olika miljötillstånd som krävs i framtiden på Studsvik.
Bolaget arbetar just nu tillsammans med kärnavfallsbolaget Svafo med flera miljöansökningar som ska in till årsskiftet, men åtskilliga frågor som allmänheten tog upp hade bolagsledningen svårt att ge svar på. En fråga gällde de fem ton uran från en tidigare forskningsreaktor som nu förvaras i Studsvik. Svafo vill upparbeta bränslet i Sellafield, en fråga som varit så het att regeringen vägrat ta i den i flera år. En annan fråga handlar om nya tillstånd för Studsviks båda reaktorer R2 och R20, själva hjärtat i Studsvik. Det finns idag ingen lösning för hur avfallet som produceras från reaktorerna sak ahnteras efter år 2006, vilket kan äventyra stora delar av Studsviks verksamhet. Ett annat orosmoln är efterspelet med om läckande irridiumikapslarna i vintras, vilket nu lämnats till åklagare för eventuellt åtal. Därtill kommer allmänhetens oro för helt andra saker. Fritidshusägaren Lars Ringdahl är granne med Studsvik på mötet ansåg han att bolagets preliminära miljökonsekvensbeskrivning har brister.