Kamp mot nazisterna inledd

Varje fredag under valrörelsen så kommer dom demokratiska partierna i Karlskrona att ta time-out.
Istället för att debattera lokala politiska frågor så kommer socialdemokraterna, vänstern, miljöpartiet och den borgerliga fyrklövern att stå sida vid sida och göra gemensam sak mot den nazistiska och odemokratiska organisationen Nationalsocialistisk front, nsf. Det socialdemokratiska kommunalrådet Mats Johansson säger att man inte kommer att ställa upp i organisarade debatter utan istället att lyfta upp nazisternas argument i ljuset och visa på vilka demokratiska alternativ som finns. Partierna hoppas även få stöd av folkrörelserna i kampen mot nazismen.