Åsa Romson (MP): 40 nya miljoner till minoritetsspråken

2:15 min

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson lovar att förstärka arbetet med de nationella minoritetsspråken med 40 miljoner kronor per år. Romson anser att mer pengar behövs till exempel till att utöka ämnesundervisningen på finska.

– Vi har sett att budgetposten för att stärka minoritetsspråken och minoritetskulturerna i Sverige är för liten. Det blir för lite gjort från myndigheternas sida, säger Åsa Romson, språkrör för miljöpartiet.

– Hur mycket vill ni öka budgeten?

– Jag tror att ökningen ligger på 40 miljoner kronor per år när det gäller de nationella minoriteterna.

Bestäms tillsammans med minoriteterna 

De 40 miljoner som Romson lovar till minoritetspolitiken skulle utgöra en ordentlig förstärkning av de nuvarande resurserna.

I årets budget är huvudposten för de fem nationella minoriteterna 117 miljoner, var av den största delen går till förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

– Vad ska de nya 40 miljonerna användas till?

– Det skulle jag vilja bestämma i en dialog med organisationerna som företräder de nationella minoriteterna.

Mer resurser till tvåspråkig undervisning

Ett område som Romson redan nu vet att hon vill lägga resurser på är att utöka den tvåspråkiga undervisningen, vilket Europarådet upprepade gånger rekommenderat Sverige att göra.

– Vi vill ge ytterligare utrymme för skolorna att hålla ämnesundervisning på minoritetsspråken  i de delar av landet och de skolor där det behövs. Vi vill också säkerställa att det finns skolor som kan erbjuda detta.

– Hur vill ni göra det?

– Genom att tillskjuta resurser. Som vi ser det är det här en resursfråga.

Emot kommunalt veto

I dagsläget kan man få ämnesundervisning på finska nästan enbart i sju sverigefinska friskolor. Och det har visat sig vara svårt att grunda nya sådana språkskolor. Miljöpartiet vill inte underlätta grundandet av skolor på minoritetsspråk men lovar att stå emot förändringar som gör det svårare.

- Vi vill säkerställa att de ändringar som nu ska införas i rätten att grunda och driva friskolor inte omöjliggör för mindre aktörer att driva skolor. Till exempel vill vi motverka de förslag som finns om att införa ett kommunalt veto för att få starta en friskola.  

Pengar och instruktioner men inte antalet lektioner

Åsa Romson betonar vikten av att få modersmålsundervisning i både de nationella minoritetsspråken och invandrarspråken:

– Vi har redan den gånga mandatperioden föreslagit förstärkningar i modersmålsundervisning för att vi vet från den pedagogiska forskningen att modersmålsstöd är väldigt, väldigt viktigt.

– Vill ni utöka antalet undervisningstimmar i minoritetsspråken?

– Jag är inte säker på att vi politiker ska tala om för skolor exakt hur många timmar de ska ha, men vi vill erbjuda resurser för detta och tydliga instruktioner om att det här är viktigt.

– Vilken minoritetspolitik vill miljöpartiet driva i fall ni får makten?

– Vi vill driva en stark minoritetspolitik eftersom vi ser att det är ett sätt att stärka de kulturella identiteterna i Sverige, som också gör det svenska samhället starkare. Genom historien har offentliga Sverige haft en diskriminerande syn på minoriteter, ett modernt samhälle bygger i stället på att man stöder minoriteter.

– Vill ni utvidga det finska förvaltningsområdet till hela Sverige under nästa mandatperiod, så som ni sagt i en reservation i riksdagen att ni vill göra på sikt?

– Jag tror att det finns underlag som pekar på att det skulle behöva vara hela Sverige. Finska språket och kulturen är så pass integrerat i hela Sverige att jag inte skulle kunna peka på ett särskilt ställe, som inte skulle behöva ingå i förvaltningsområdet, och då ska också området utökas. 

 

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.