Besökare undrar varför Brunnsbadet har webbkamera

Det är inte tillåtet att fotografera andra än sin egna barn på Brunnsbadet i Ronneby - hur kan det då vara tillåtet att sätta upp webbkamera som är kopplad till badets hemsida, undrar en kvinna som gjort en anmälan.

Kvinnan som besökt badet har anmält det hela till datainspektionen. Hon påpekar också att hon inte sett någon skyltning om att badet är bevakat.

Datainspektionen har överlämnat ärendet till länsstyrelsen.

Anita Möller på länsstyrelsen som har hand om webkameratillstånd säger att man kommer att göra ett tillsynsbesök. Men tillägger att om man inte kan identifiera människor på webben så behövs inget tillstånd.