Mögel i Konstmuséet i Eskilstuna

Konstmuséet i Eskilstuna är ett så kallat "sjukt hus" och har drabbats av bland annat mögelskador.
Arbetsmiljöverket bedömer att Konstmuséet drabbats av problem som beror på flera samverkande faktorer, bland annat mögelskador, sedan flera anställda har känt allergiska besvär i form av till exempel hudutslag, huvudvärk och illamående. Eskilstuna kommun kritiseras för att man ännu inte har kommit med någon handlingsplan för hur arbetsmiljön ska förbättras, trots att man ombetts komma med en sådan senast i början av april. Någon samlad hälsoundersökning av personalen har inte heller utförts.