Regeringen vill att mer elavfall återvinns

2:26 min

Av allt skräp så är det elektroniska det som ökar snabbast i Sverige - och nu ska det bli enklare att återvinna elskrotet. Enligt ett beslut som regeringen klubbar igenom i dag höjs nu kraven på producenterna att ta emot och återvinna mer av elavfallet.

På återvinningscentralen i Östberga söder om Stockholm vittnar Fredric Hejroth om de stora mängderna elprodukter som slängs.

– Generellt sett är vi ett konsumtionssamhälle i Sverige, så folk slänger saker innan de slutat fungera. Dammsugare är en storfavorit att slänga, även om pappa min säger att en dammsugare aldrig går sönder, säger han.

I elavfallscontainern på Östberga återvinningscentral ligger allt från gamla mobiltelefoner till fjärrkontroller och hörlurar och det är just återvinningen av den mindre typen av elprylar som regeringens nya beslut bland annat omfattar.

Redan i dag har affärer som säljer elektronik ansvar att ta emot större produkter, till exempel kylskåp. Men från och med nästa år har alltså handeln också skyldighet att ta emot mindre elprylar som mobiltelefoner, fjärrkontroller och kameror: allt som är mindre än 25 centimeter.

Miljöminster Lena Ek menar att det nya beslutet höjer ambitionsnivån när det kommer till elavfallsåtervinning.

– Konsumenten ska kunna lämna tillbaka - om man köper kylskåp så ska affären vara tvungen att ta emot det gamla kylskåpet. Men när det gäller det mindre elskrotet ska man också kunna lämna det

På frågan om det bara är att lämna in en gammal mobiltelefon i den butik man köpte den i svarar miiljöministern så här:

– Ja det ska du kunna göra. Om du inte kommer ihåg ska de större affärerna kunna ta emot alldeles oavsett. Du ska bara kunna gå dit och lämna. Sen är det också så att återsamlingssystemen, som producenterna är ansvariga för ska vara nationella så att vi vet att de fungerar.

Vi köper mycket elektronik i Sverige och elavfallet är den kategori sopor som ökar snabbast i Sverige och nästan12 000 ton hamnar på fel ställe - varje år.

I och med regeringens nya beslut kommer större elbutiker tvingas att ta emot lika mycket elutrustning för återvinning som sålts i butiken. 

Och miljöminister Lena Ek ser tydliga miljövinster med det utökade producentansvaret.

– I det här finns det giftiga kemikalier, cancerframkallande ämnen, hormonstörande ämnen och det ska inte ligga och trilla runt. Det är därför vi skärper reglerna nu vad gäller det mindre elektronikskrotet och uppmanar alla att tömma byrålådorna och lämna in de här grejerna.