Klart för dialys på Kullbergska

En dialysavdelning kan stå klar på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm år 2004.
Nordvästra hälso- sjukvårdsnämnden föreslår att Landstinget avsätter 8 miljoner kronor under nästa år för att avdelningen ska kunna byggas. Behovet av ytterligare en dialysavdelning för njursjuka patienter är stor, eftersom många idag får åka alldeles för långt för att få hjälpen. Nämndens bedömning är också att behovet av dialys kommer att öka i framtiden. En dialysavdelning i Katrineholm ska på sikt kunna ta emot sammanlagt 48 patienter.