Ramberg: Åkesson fortsätter att hålla masken i regeringsfrågan

P1-Morgons flyktingfrågor till Jimmie Åkesson handlade mera om "hur?" än om "varför?". Det visade att det är enklare att säga att 90 procent av flyktinginvandringen ska stoppas än att förklara hur det ska genomföras.

En del av SD-politiken bygger enligt Åkesson på att andra länder uppför sig som Sverigedemokraterna vill.

Partiet hoppas också att det internationella samfundet ska inrätta särskilda områden i andra länder dit flyktingar kan avvisas, så kallade "Safe Havens".

Andra delar av partiets politik är att göra det svårare för familjer att återförenas, minska stödet till flyktingar och helt sonika stoppa alla som inte uppfyller den smalaste möjliga internationella definitionen av flykting.

Summan av SD:s olika besked är att partiet vill göra det så oattraktivt att söka sig till Sverige att flyktingar hellre ska ta sig till andra länder.

Sverigedemokraternas förslag på andra områden - som lägre skatt för pensionärer, mera pengar till krigsmakt och äldreomsorg - bygger alla på att partiets flyktingpolitik ska ge mycket stora besparingar.

Även om flyktinginvandringen verkligen skulle minska med 90 procent är partiets siffror på vinsterna av detta starkt ifrågasatta. Eftersom detta är grundbulten i Sverigedemokraternas ekonomiska plan vilar partiets stora satsningar på en skakig grund.

Jimmie Åkesson fortsätter att hålla masken i regeringsfrågan. Han vill inte säga vilken statsminister han vill släppa fram.

Tystnaden beror bland annat på att han är rädd att förlora väljare till Socialdemokraterna.

Det är inte särskilt troligt att Sverigedemokraterna skulle släppa fram en regering som innehåller Miljöpartiet, men de potentiella SD-väljare som vill byta regering kan avskräckas om de tror att en röst på Åkesson skulle kunna leda till en fortsatt alliansregering.

Men troligare är att frågan inte ens blir aktuell. Sverigedemokraterna försöker göra sig mera spännande i regeringsfrågan än de har täckning för.

Om dagens opinionsmätningar blir valresultat har de över huvud taget ingen vågmästarställning.

Även om de får en vågmästarroll, har alla andra partier gett besked att Sverigedemokraterna knappast kan räkna med något inflytande i annat än enstaka frågor, där deras röster råkar sammanfalla med oppositionens.

Ungefär som hittills med andra ord.

Frågan är hur intresserade Sverigedemokraterna är av att kompromissa över huvud taget. Åkesson markerade häromdagen, efter Fredrik Reinfeldts utspel om flyktingpolitiken, att det är otänkbart för partiet att kompromissa bort den delen.

Ska Sverigedemokraterna stödja någon eller göra upp så måste flyktingpolitiken vara med är Åkessons besked.

Det här beror på att Sverigedemokraterna ser sin roll i politiken långsiktigt. Det viktiga är inte att få lite inflytande i någon mindre fråga genom att manövrera här och nu.

Ambitionen är att bygga upp sig långsiktigt och bli så starka att de kan dominera flyktingpolitiken i framtiden.

Då är det viktigt att hålla en rak och konsekvent linje hela vägen. Inte sudda ut politiken med kortsiktiga kompromisser.