Ökat hot mot underleverantörer

De svenska underleverantörerna inom verkstad-sindustrin är sårbara, och hotas av den alltmer globaliserade marknaden. Enligt en ny undersökning av statliga Nutek som presenteras idag har de dåliga förutsättningar för att konkurrera med utländska företag.
Verkstadsindustrins leverantörer är ofta små, med mindre än 30 anställda. 90 procent av försäljningen sker inom Sverige, och nära hälften till kunder som finns geografiskt nära, berättar Sten Axelsson, analytiker på Nutek. Nutek har tittat på företag inom fordon-, elektronik-, maskin-, telekom-, försvars- och övrig verkstadsindustri. Flest antal leverantörer finns i Västra Götaland, Jönköpings län, Skånes län, Stockholms län och Östergötland. Här finns också flest antal anställda. Många har låg lönsamhet, och låg omsättning per anställd. De flesta är beroende av en stor kund - i genomsnitt står den största kunden för nära 40 procent av försäljningen. Många företag saknar dessutom helt högskoleutbildade tekniker och har mest legotillverkning - de saknas alltså egen produktutveckling. Detta gör dock att de mindre underleverantörerna är sårbara, och har enligt Nutek svårare att ställa om då den internationella konkurrensen ökar.