Val 2014

Kommunsammanslagning och ny simhall i valdebatten i Timrå

40 min

En kommunsammanslagning är inte aktuell. Det klargjordes i valdebatten på torget i Timrå idag. Tre partier diskuterade även busskort, ny simhall och en eventuell skattehöjning.

Partierna representerades av Ewa Lindstrand (S), Tony Andersson (M) och Robert Thunfors från det nya partiet Nätverk Timrå.

Det vi behöver göra i Timrå är att bygga nya boenden. Vi behöver fler lägenheter.

Det viktiga är att skapa jobb i kommunen så att alla unga och andra kan försörja sig. Vi måste skaffa förutsättningar för näringslivet.

Timrå måste skaffa mer pengar till äldreomsorgen och ta bättre hand om våra äldre. Vi är nere på smärtgränsen för vad som är värdigt.