Nytt mögelhus i Alvesta

Alvesta har än en gång drabbats av ett omfattande mögelfall i fastighet. Nu är det Alvesta Ridhus som är angripet av förhöjda halter av svamp och bakterier. Ridklubben har därför rekommenderats av Miljökontoret att ha sina lektioner utomhus. Misstankarna om mögel började när ridklubbspersonal böjade bli hesa och fick svårt att tala. Också hästarna uppges ha varit känsliga för mögel och svamp. Ridklubben har 450 medlemmar varav 250 är aktiva ryttare