Stark uppgång i New York

New York börsen steg under tisdagen med 2,1 procent, medan Nasdaq-listan gick upp med 3,6 procent. Och en av Ericssons hårdaste konkurrenter - det amerikanska telekomföretaget Motorola - redovisade ett bättre resultat än väntat.
Det blev fortsatta minussiffror för Motorola under det första kvartalet i år, men världens näst största mobiltelefontillverkare redovisade en förlust som var mindre än väntat, 174 miljoner dollar back, vilket marknaden alltså välkomnade. Det är framför allt mobiltelefonförsäljningen som fortsatte att gå dåligt - och Motorola pekar på dom stora svårigheter hela telekombranschen befinner sig i. Nu tycker bolaget se en vändning under andra halvåret i år - då Motorola räknar med att börja visa vinst igen. Men det finns flera osäkerheter medger företaget - för att minus ska bli plus krävs både politisk och ekonomisk stabilitet i världen. Datorprocessortillverkaren Intel kom med en positiv kvartalsrapport - vinst på en miljard kronor, men även där oroas bolagsledningen för att den osäkra ekonomisk återhämtningen kan sätta stopp för en fortsatt bra utveckling för företaget. Men såna varningar tycktes inte hindra tidigare nedslagna investerare från att reagera minst sagt optimistiskt på en rad besked igår - positiva företagsrapporter från till exempel storföretag som General Motors, Texas Instruments och Sprint, och att konsumentpriserna i mars inte ökade som mycket som väntat, vilket i förlängningen gör att marknden tror att Centralbanken avvaktar med en räntehöjning - var två huvudorsaker till en köpfest på börserna - Dow Jones plus 2,1 procent och Nasdaq upp hela 3,6 procent. Efter Intels och Motorolas rapporter sent i tisdag kväll tros optimismen hålla i sig, men samtidigt varnas för att placerarna dragit för långtgående positiva slutsatser av några få rapporter, och som dessutom gör klart att osäkerheten i både den amerikanska ekonomin och världsekonomin består.