Häftstiftsfabriken i Pålsboda hotas av böter - orent vatten ut i Sottern

Häftstiftsfabriken i Pålsboda hotas av böter på 50 000 kronor i månaden om man inte sanerar en bäck som förorenats av verksamheten.

I bäcken har man hittat relativt höga halter av flera tunga metaller och gifter uppmätts. Bland annat cyanid, koppar och nickel.

Förra sommaren beslöt Miljö-, bygg och myndighetsnämnden i Hallsberg att företaget ska sanera botten i bäcken, eftersom det förorenade vattnet rinner ner i sjön Sottern.

Men saneringen har inte påbörjats än, och nu föreslår nämnden ett vite på  50 000 kronor för varje månad som saneringen inte påbörjas.