Syramålsutredning bristfällig

Under en tid har Radio Uppland granskat polisutredningen i ett av de mest uppmärksammade brottsfallen i Sverige, det så kallade syramålet, och granskningen visar att den hade flera allvarliga brister.
31-åriga Anna från Uppsala dömdes för att ha försökt mörda sin sambo genom att hälla syra på honom, men uppgifter som pekade mot alternativa gärningsmän utreddes inte ordentligt av polisen och åklagaren undanhöll en hemlig bandinspelning, visar Upplandsnytts granskning. Anna avtjänar idag ett 10-årigt fängelsestraff och har hela tiden hävdat sin oskuld: - Jag har ju blivit fråntagen hela mitt liv kan man säga och det är inte bara jag som drabbats utan även mina barn, min familj och hela omgivningen. Åklagaren i fallet, Eva Lundström, vill inte ställa upp på en intervju, men hon säger till Upplandsnytt att för hennes del är det här fallet avslutat. I juni 1999 dömdes Anna i Svea hovrätt för att ha försökt ta livet av sin sambo. Enligt åklagaren hade Anna hällt frätande saltsyra och vid ett annat tillfälle försökt sätta eld på honom. Annas advokat Leif Eriksson minns målet som ett av de märkligaste han varit med om: - Det fanns inga ögonvittnen, inga fingeravtryck, eller någonting sådant som kunde vara avgörande, utan det var bara egentligen frågan om, om det inte var min huvudman, så vem skulle det då kunna vara. Anna fälldes alltså i hovrätten av det främsta skälet att det i polisens utredning inte fanns någon annan trolig gärningsman. Men hade man letat tillräckligt? Hade polis och åklagare gjort en objektiv utredning? Sven Knutsson vid Uppsalapolisen ledde spaningsarbetet i syrafallet. - Vi har ju inte enbart tittat på henne under spaningarna utan tittat på alla tänkbara möjligheter på personer som skulle ha kunnat ha med det här att göra, säger Sven Knutsson. Upplandsnytt har läst hela förundersökningen och kan konstatera att i den är det bara en enda person som utretts som alternativ gärningsman, intressanta uppgifter om andra personer som framkom vid förhör utreddes aldrig. Minna Gräns, docent i juridik på Uppsala universitet och specialist på bevisvärdering i domstolar, har även hon gått igenom förundersökningen. - Framförallt så finns det ju omständigheter kring Annas sambo som tyder på att det mycket väl kan finnas alternativa förklaringar, och personer med motiv, säger Minna Gräns. Men det är inte bara alternativa gärningsmän som polisen utrett dåligt. Den vittneskonfrontation där Anna pekades ut som köpare av en flaska saltsyra genomfördes inte på rätt sätt. Bland annat ställde polisen ledande frågor och Anna avvek utseendemässigt från de andra i konfrontationsgruppen. Dessutom valde åklagaren under rättegången att bortse från en bandinspelning av en hemlig telefonavlyssning, som kunde varit till Annas fördel, istället kallades vittnen in för att återge vad som sagts. - Här valde alltså åklagaren bort autentisk bevisning och valde istället något mycket mera osäkert, nämligen vittnesbevisning, säger Minna gräns. Upplandsnytt: Så det är inte objektivt utrett? - Nej, säger Minna Gräns.