Sex miljarder till Socialdemokraternas ungdomsgaranti

Socialdemokraterna anslår sex miljarder kronor för att genomföra sitt viktigaste vallöfte, den så kallade 90-dagarsgarantin för unga. Det framkom vid en pressträff i dag.

Garantin innebär att arbetslösa ungdomar inom 90 dagar ska erbjudas jobb eller utbildning.

Ungefär 50 000 unga kommer att beröras av garantin, enligt Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.