Stängt för allmänheten i nämnder

Härjedalen och Krokom hör till de ganska få kommuner i landet som har beslutat att alla nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten.
Också Bräcke öppnar dörrarna till en del nämnder. I Strömsund vill kommunen inte släppa in allmänheten alls, medan övriga kommuner ännu inte tagit ställning. Det framgår av en sammanställning i tidningen Kommun-Aktuellt.