Det slarvas i skolsjukvården

Antalet misstag inom skolsjukvården i Laholm har fördubblats på ett år. Under förra året så gjordes 48 rapporter om avvikelse och året dessförinnan gjordes 24.
Det handlar bland annat om journaler med känsliga uppgifter som har legat i vanliga brevfack, och om för gamla mediciner som har stått i olåsta skåp, skriver Hallandsposten idag.