Miljö

Miljoner till giftinventering

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tillsammans med länsstyrelserna längs norrlandskusten fått sammanlagt 7,6 miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten för att inventera så kallade fiberbankar och fiberrika sediment.

Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat Giftfri miljö.

-– På många platser längs norra Sveriges kust och inland har det under lång tid funnits massa- och pappersindustri. På grund av de kemikalier som användes eller som bildades i processerna är många av dessa platser förorenade, säger Norbert Häubner, miljöenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg, som är projektledare.

Projektet ska pågå mellan år 2014 och 2016 och är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).