Nästan var sjunde dog ensam

1:25 min

Av de som dog  inom vården i Gävleborg förra året fick nästan var sjunde person göra det ensam. Det visar statistik från Svenska palliativregistret.

– Vi har sagt att tio procent är en acceptabel siffra eftersom vissa vill dö ensamma, säger Roger Fransson på Svenska palliativregistret.

Registret har ett mål att högst 10 procent av de som vårdas i livets slutskede ska behöva dö ensamma och i Gävleborg når man inte målen. 13,5 procent dog utan att någon var med dem i rummet det senaste året.

Signe Karlsson, 88, funderar över döden, men har en avdramatiserad relation till den.

– Jag vet att han kommer, men inte när. Jag lever för dagen och tar den som den kommer.

Men när den sista stunden närmar sig vill hon ha familjen nära.

– Jag har barn och barnbarn. Inte ska jag väl behöva vara ensam tycker jag.

Gävleborg ligger ändå bättre till än rikssnittet som  visar att 15 procent dör ensamma.

Åtta av tio personer dör en så kallad förväntad död, och det är bland dem mätningen har gjorts.

Flest dog ensamma i Hudiksvall

Sämst av kommunerna i länet var Hudiksvall där drygt 17 procent fick möta döden ensamma. I Ockelbo ska ingen ha dött ensam. Bara en person är registrerad under kategorin "vet ej". Men det är stora skillnader på hur många dödsfall som kommunerna hade. Över 300 personer dog i Hudiksvall och i Ockelbo var siffran bara en tiondel.

Målet är högst 10 procent

I Gävle kommun, som hade flest dödsfall, dog 14 procent ensamma.

– Vi har sagt att 10 procent kan vara acceptabelt eftersom det finns många människor som vill leva ensamma och kanske därmed också avsluta sitt liv ensamma, säger Roger Fransson på Svenska palliativregistret.

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut.