Nya läkare till Norrland?

Socialminister Lars Engqvist svarar nu på frågan hur landstingen i Norrland ska få tillgång till fler läkare för sk AT-tjänster - allmäntjänstgöring för läkare.
Det är riksdagsledamoten Lena Sandlin-Hedman från Umeå som undrar vad socialminister Lars Enqvist tänker göra för att läkarförsörjningen ska fungera i hela landet. Lars Engqvist hänvisar till Socialstyrelsen som fått till uppgift att se över snedfördelningen av läkare. Han tror vidare att utökningen av utbildningsplatser kommer förbättra situationen för norrlandstingen.