Tranås

Hel personalgrupp med tråkig attityd anmäls

1:40 min

"En tråkig attityd" har gjort att en hel personalgrupp på ett boende i Tranås anmälts enligt lex Sarah.

Redan i våras uppmärksammades boendet på grund av brister, nu har den tidigare anmälan kompletterats. Enligt Anna Carlbom, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tranås, beror det bland annat på en tråkig attityd på den aktuella avdelningen.

– Det är dels ett bristande engagemang, man gör inte det lilla extra. Man är lite trött och tar det emot väljer man att göra det på enklast möjliga sätt. Det är även anhöriga och närstående som påtalat att man tyckt att personalen varit undvikande och överlag inte varit sociala och meddelsamma, säger Carlbom.

Hur allvarligt ser du på läget på det här boendet?

Det är något som absolut måste ändras. Attityden och arbetssättet måste absolut ändras om vi ska kunna säkerställa att de boende här får samma goda vård och omsorg som man har på våra andra boenden.

I somras anmäldes samma avdelning på boendet i Tranås, då enligt lex Maria, sedan en person där drabbats av trycksår och muskelförkortningar. Nu utökas alltså den anmälan med en lex Sarah. Enligt Anna Carlbom har man sett brister i omvårdnaden kring framför allt en av de som bor där, brister som då dels lett till de fysiska skadorna, dels till psykisk obehag.

För att hjälpa personalen har kommunen nu satt in två personer som ska hjälpa dem hitta rutiner och inspirera. Men några planer på att sätta in extra resurser rätt in i verksamheten finns inte.

– Vi har egentligen prövat den versionen tidigare men känt att det inte riktigt lett till något gott resultat. Därför försöker vi nu med den här versionen istället, säger Anna Carlbom.