BORÅS

Tillstånd för vindkraftverk i Seglora

Länsstyrelsen i Västra Götaland ger nu tillstånd till uppförandet av fem stycken 192 meter höga vindkraftverk i trakten kring Seglora, omkring en halvmil väster om Viskafors i Borås kommun.

Det är företaget Gamesa Energy som sökt och fått tillståndet. Tillståndet har inte vunnit laga kraft ännu utan kan överklagas till och med den 2 oktober.

Det finns ännu inga vindkraftverk uppförda i Borås kommun. Det kommunala energibolaget Borås Energi och Miljö har fått tillstånd att bygga fyra vindkraftverk i Rångedala, men om bolaget ska göra det eller inte, är det upp till politikerna i kommunfullmäktige att besluta.