Valskog kan få bredband

I Valskog jobbar nu en intresseförening för att valskogsborna ska få bredbandsuppkoppling. Intresseföreningen vill ha en mast i Valskog med så kallad radiolänk, så att folk både i centralorten och på landsbygden kan få del av bredband.
För att det hela ska komma igång krävs bland annat bygglov för en radiomast i Valskog. Tillräckligt intresse finns redan. Det som behövdes var minst 25 intresserade, och drygt 60 personer har redan anmält intresse för att ansluta sig.