Sollefteå sjukhus riskerar böter

Rehabiliteringsavdelningen på Sollefteå Sjukhus måste byggas om - annars kommer sjukhuset få böta för bristande arbetsmiljö. Första gången Arbetsmiljöinspektionen krävde att rehabiliteringsavdelingen skulle byggas om var redan 1998. Sjukhusledningen har lämnat ett tidigare löfte om att problemen skulle vara åtgärdade i slutet av februari i år - men vid det senaste besöket den 8 mars fanns alltså problemen fortfarande kvar. Arbetsmiljöinspektionen kräver att alla toaletter och dataarbetsplatser ska bli mer ergonomiska. Ett nytt läkemedelsrum måste byggas eftersom medicinhanteringen idag inte har något sådant rum som krävs. Dessutom ska landstinget kartlägga hur man ska bygga om kök, matsal, personalrum och hjälpmedelsförråd. Om en månad ska den kartläggningen vara klar. De andra lokalerna ska vara förbättrade senast den 1 september. Om inte landstinget uppfyller Arbetsmiljöinspektionens krav får man böta mellan 10 000 och upp till 410 000 kronor.