Simrishamns personal friskare

SIMRISHAMN. Sjukfrånvaron bland Region Skånes personal ökade med en femtedel under förra året, utom vid sjukhuset i Simrishamn där personalen blev friskare!
Sjukfrånvaron på sjukhuset i Simrishamn minskar. Det i motsats till trenden hos personalen i resten av Region Skåne. Chefläkaren i Simrishamn, Stefan Lamme, säger att det har att göra med privatiseringen av sjukhuset. Lamme säger att man upplevt mer trygghet och delaktighet sen det blev klart att sjukhuset privatiseras. Långtidssjukskrivningarna bland Region Skånes personal ökar. Om man räknar bort sjukhuset i Simrishamn så var det förra året i genomsnitt 27 sjukdagar per anställd i Region Skåne. I Simrishamn minskade sjukdagarna från 26 till 18 dagar per anställd förra året.