Ny lag kan ge behandling för svettbesvär

5:16 min

Västmanlänningar som idag inte får behandling för sina svettbesvär kan efter årsskiftet söka vård i ett annat landsting istället. En ny patientlag ger den möjligheten.

Idag söker sig den här patientgruppen utomlands, enligt Cecilia Andreasson, utredare inom Landstinget Västmanland.

– För ungefär 700 000 kronor har västmanlänningar fått vård. De har åkt till svettkliniken i Danmark och fått den här vården, säger Cecilia Andreasson, som är den som handlägger ärenden som rör vård i ett annat EU-land.

De patienter som åkt till Danmark har sökt ersättning i efterskott för vård i annat EU-land. Men eftersom Landstinget Västmanland idag inte erbjuder någon svettbehandling slipper landstinget betala.

– Det blir patienten eller kliniken som får stå för kostnaden, säger Cecilia Andreasson till P4 Västmanland.

Men med den nya Patientlagen som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 så kan ändå Landstinget Västmanland komma att få betala, menar hon.

– Om det finns i andra landsting och patienten har rätt att åka till andra landsting, så måste vi hantera det och det är bara att gilla läget. Vi har att betala så länge det är en västmanlänning som är folkbokförd här som söker vård i ett annat landsting.

– För hela grundtanken med Patientlagen är ju att ge patienten större möjligheter och rättigheter att ta del av det utbud som finns i hela Sverige och till och med i hela EU. Så det går nog inte att hålla på sitt bara, säger Cecilia Andreasson.

Att Landstinget Västmanland inte behandlar svåra svettproblem är ett beslut som togs under förra mandatperioden. De politiska partierna var då eniga om att kliniken skulle prioritera annan vård istället, säger oppositionsrådet Tomas Högström (M) till P4 Västmanland.

Men beslutet kan komma att omprövas om landstinget måste betala för vård som man idag inte prioriterar, enligt både  Tomas Högström och det landstingsrådet Denise Norström (S).

Men Tomas Vikerfors, klinikchef på hudkliniken, säger till P4 Västmanland att man från verksamhetens sida inte kommer att förändra verksamheten i och med den nya patientlagen.

Kliniken har idag fullt upp med att klara alla cancerfall, malignt melanom och det är det som kliniken måste prioritera, enligtTomas Vikerfors.

– Den förändring som eventuellt sker är att kliniken får betalningsansvaret, men att vården sker i ett annat landsting, säger Tomas Vikerfors.