Långtidssjukskrivningar ökar

Aldrig tidigare har så många varit långtidssjukskrivna i Sverige. Därför försöker Riksförsäkringsverket nu hitta metoder för att få ned den allt dyrare långtidssjukskrivningen. I ett pilotprojekt på fem orter, däribland Västerås, ska Försäkringskassan gripa in tidigare än idag, då de sjuka får vänta i snitt åtta månader på beslut om rehabilitering.
Försäkringskassorna i projektet ska nu kontakta och ha samtal med den sjukskrivna och alla berörda inom två månader. Att de långtidssjuka vanligtvis får vänta så länge som åtta månader beror på att försäkringskassan inte hinner med. Men försäkringskassorna i projektet får pengar till extra personal.