Norrlandslador prisas

Den Norrländska ladan är numera ett prisat bygge. Det är Svenska hembygdsföreningen som uttrycker oro för att den norrländska ladan är utrotningshotad och har därför bestämt att ge den Byggnadspriset år 2002. Prismärken kommer att sättas upp på fem lador i fem norrländska län - kriteriet för dom utvalda ladorna är att dom nyligen ska ha renoverats i samarbete mellan markägare, kommun och antikvariska myndigheter. I Västernorrland är det Norrflärkes ängslador som prisas och prisutdelning blir det nästa tisdag.