Hård kritik mot Ryssland från landets soldatmödrar

1:50 min

Ryska soldatmödrarnas kommitté anklagar ryska presidenten, Vladimir Putin, och landets högsta militärkommando för att i strid med rysk lag skicka ryska soldater till strid i Ukraina. Ekot har träffat kommitténs ordförande, Valentina Melnikova, som är veteran på ryska krig men menar att det som pågår nu är värre.

– Jag känner ett hat mot ryska makthavare och militärledningen för deras hemliga krig där de skickar rysk militär över gränsen i Ukraina i strid med rysk lag är utan motstycke, säger Valentina Melnikova.

Melnikova har arbetat med ryska soldatmödrarnas kommitté sedan grundandet när Sovjetunionen föll sönder. De ska i alla lägen försvara kontrakterade soldaters rättigheter.

Verksamhet drivs med medel från ryska staten. De har mycket goda kontakter med högsta militära ledningen.

Flera generaler har ringt Melnikova sedan hon offentligt sagt att hon uppskattar att armén skickat runt 10 000 soldater in i Ukraina. Helt i strid med den officiella bilden.

Separatisterna i östra Ukraina påstår att de ryska militärerna är frivilliga, som strider under sin semester. Men det har de inte rätt att göra, menar Melnikova:

– Nej de kan inte göra det på fritiden, om du har ledigt från din militärtjänst får du inte, utan tillstånd från ditt förband, åka och strida i ett annat land. En officer har överhuvudtaget inte rätt att lämna Ryssland. Det strider både mot rysk lag och Genevekonventionen och är att betrakta som krigsbrott, säger hon.

I Ukraina fortsätter striderna där minst 15 ukrainska soldater dödades i dag. Kriget har kraftigt ökat flyktingströmmarna som enligt FN nu närmar sig en miljon både inom och utom Ukraina.

Melnikova konstaterar vidare att även den ryska militär, som togs till Krimhalvön, gjorde det i strid med både rysk och internationell lag.

Kommittén har daglig kontakt med föräldrar till soldater som inte hörts av på länge, i dagar eller veckor, och som så småningom har visat sig ha sänts till Ukraina.

Valentina Melnikova är ändå förvånad över hur rädda föräldrarna verkar vara för att gå ut offentligt och kräva svar från ryska ledningen på varför sönerna skickas till ett krig i Ukraina, samtidigt som det helt förnekas kategoriskt av alla makthavare i Ryssland.

Några har återvänt i kistor, och det har förekommit hemliga begravningar. I Pskov begravdes en officer och en soldat utan de sedvanliga militära hedersbetygelser. Journalister som försökte skildra händelsen kördes iväg. 

Ryska oberoende tidningen Novaya Gazeta skriver om en av de som återvänt från Ukraina i en förseglad kista. 20-årige Anton Tumanov skickade ett sms till sin mamma för sista gången från Donetsk.

Tumanov hade kommit dit med drygt 1 000 andra ryska soldater, av dem dödades ett hundratal i strid enligt mamman som intervjuas i tidningen.