Valet 2014

30 sekunder Östhammar

4:37 min

Vad är viktigast för politikerna i Östhammar? Hör dem själva tala fritt, 30 sekunder per politiker, om vad de tycker är de viktigaste valfrågorna i Östhammar.