#rättfråga

Fi inte med i partiledardebatten

Maria Wallin i Uddevalla upplever att rapporteringen om Feministiskt initiativ är väldigt sparsam.

– Hur kommer det sig att det numera är HELT tyst i SR om Fi?

Maria Wallin tar också upp den undersökning som Ekot publicerade i augusti om att nästan varannan väljare definierar sig som feminist, och undrar Sveriges Radios bevakning är i linje med det stora intresset för feminism.

– Det är en politisk fråga som fått ny aktualitet, inte minst efter Fi:s framgångar i EU-valet och övriga partiers försök att profilera sig i frågan. Vi har ägnat mycket tid att skildra den debatten. Generellt försöker vi också anstränga oss för en relevant bevakning som är rimligt proportionerlig, och Fi är ett relativt sett litet parti, säger Anne Lagercrantz, chef och ansvarig utgivare för Ekot. 

Hon anser heller inte att det är helt tyst om Fi, snarare tvärtom. Det har gjorts flera reportage om partiet både av Ekot och av lokala P4-stationer. Den 1 september debatterades jämställdhet i P4 Gotland med en representant från Fi. I slutet av augusti rapporterade P4 Uppland att Fi kan ta plats i kommunfullmäktige i Uppsala och Studio Ett i P1 tog upp partiets ekonomiska politik.

En sökning på sverigesradio.se ger nästan 1500 träffar och flera av dem är från publiceringar från i år. Då tillkommer även reportage, intervjuer och debatter som sänts i FM-radio men inte publicerats på webben.

Däremot kommer Feministiskt initiativ inte att vara representerade i direktsända partiledardebatten i P1 den 10 september.

– Vi ser utfrågningarna av partiledarna och den avslutande debatten mellan samma kandidater som en helhet. Slutdebatten formas av utfrågningarna, och ämnen som inte behandlades i utfrågningarna kan istället komma att  återfinnas i debatten.

De partiledare (eller språkrör) som deltagit i utfrågningarna är samtliga från partier som finns representerade i riksdagen i dag; Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

– Utfrågningarna och debatten har tydliga moment av ansvarsutkrävande. Företrädarna ska kunna ställas till svars, både av varandra och av Sveriges Radios programledare,  för vad de åstadkommit i riksdagen under den gångna mandatperioden. Skulle exempelvis Feministiskt initiativ deltagit i utfrågningarna samt i debatten skulle de inte behövt ta ansvar för vad de åstadkommit i parlamentet, säger Anne Lagercrantz.

– De partier som funnits representerade i riksdagen kan kritisera varandra för hur de röstat och på andra sätt agerat, men all sådan kritik skulle andra partier sluppit. Partiernas förutsättningar i utfrågning och debatt, liksom frågeställningarna hade blivit väsensskilda vilket sannolikt skulle påverkat den bild publiken fått av de politiska partierna.